A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:4
Jer što god je pisano, pisano je za našu pouku, da strpljivošću i utjehom Pisma imamo nadu.