English
A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 9:11
da se u svemu obogatite za svaku darežljivost koja po nama iskazuje hvalu Bogu.