A A A A A

Stihove dana

1 Samuelu 12:24
Samo se bojte Gospodina i služite mu iskreno svim srcem; jer vidite kakve je velike stvari za vas učinio!\