English
A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:21
Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u njemu.