English
A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:12
Zato i trpim ovo, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on u stanju sačuvati moj poklad za onaj dan.