English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:1
Dužni smo mi jaki nositi slabosti slabih, a ne ugađati sebi.