A A A A A

Stihove dana

2 Solunjanima 1:3
Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što dolikuje, jer sigurno raste vaša vjera, i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima.