A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:3
Zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka čistom savješću, dok te se bez prestanka spominjem u svojim molitvama noć i dan.