A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 2:14
Hvala Bogu koji nam svagda daje pobjedu u Kristu, i po nama širi miris znanja o sebi na svakom mjestu.