A A A A A

Stihove dana

Izaija 44:3
Jer kao što izlijevam vodu na popucano tlo i potočiće na suhu zemlju tako izlijevam na tvoje potomke svoj Duh, na one koji su izišli od tebe svoj blagoslov.