A A A A A

Stihove dana

Izlaska 15:13
Milošću svojom vodio si narod što si ga oslobodio. Vodio si ga jakošću svojom u sveti stan svoj.