A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 5:1
Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.