A A A A A

Stihove dana

1 Korinæanima 6:11
Neki su takvi; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu našega Boga. \