English
A A A A A

Stihove dana

2 Solunjanima 3:3
Gospodin je vjeran, on će vas utvrditi i sačuvati od Zloga.