A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 14:21
Propovijedali su u tome gradu evanđelje i učinili su mnoge učenicima. Onda se vratiše u Listru, Ikonij i Antiohiju.