A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 2:12
Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.