English
A A A A A

Stihove dana

Malahija 3:7
Od danâ svojih otaca vi ste odstupili od mojih uredaba i niste ih više držali. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!”, veli Gospodin nad vojskama. “Pitate: U čemu da se vratimo?