English
A A A A A

Stihove dana

Kološanima 2:15
Svrgnuo je Poglavarstva i Vlasti, javno ih izložio ruglu, pobijedivši ih križem.