English
A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:5
A tko drži njegovu riječ, u njemu je zaista Božja ljubav savršena; po tom poznajemo da smo u njemu.\