A A A A A

Stihove dana

Zaharija 7:9
”Ovako govori Gospodin nad vojskama: Sudite pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe!