A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 1:12
Zahvaljujem onome koji mi dade jakost, Kristu Isusu, našemu Gospodinu, što me je držao za vjerna i postavio me za služenje,