English
A A A A A

Stihove dana

Marku 9:23
Isus mu odvrati: “Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome koji vjeruje.”