A A A A A

Stihove dana

Jezekilja 38:23
Tako ću se pokazati kao velik i svet, i objaviti se pred očima mnogih naroda. Tada će spoznati da sam ja Gospodin.”