English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 96:9
Poklonite se Gospodu u sjaju svetosti njegove! Strepi pred njim, sva zemljo!