English
A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:13
On nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina.