A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:18
Mi ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer je ovo što se vidi prolazno, a ono što se ne vidi vječno.