A A A A A

Stihove dana

Jošua 3:5
Dalje zapovjedi Jošua narodu: “Posvetite se! Jer će sutra Gospodin učiniti čudesa među vama.”