English
A A A A A

Stihove dana

Efežanima 3:16
Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka.