A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:7
Međutim, to blago imamo u zemljanim posudama da ova silna moć bude od Boga, a ne od nas.