English
A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 2:19
Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost.