A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska ४:१९
Petar i Ivan im odvratiše: “Je li pravo pred Bogom da više slušamo vas, negoli Boga? Sudite!