A A A A A

Stihove dana

Luki 12:11
Ako vas dovuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladare, ne brinite se kako i čim ćete se braniti ili što ćete reći.