A A A A A

Stihove dana

Ivanu ٦:٢٠
A on im reče: “Ja sam. Ne bojte se!”