A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima ૪:૧૬
Zato ne malakšemo, nego ako se naš izvanjski čovjek i raspada, ipak se naš unutrašnji obnavlja iz dan u dan.