English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:34
Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge!