A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:5
Ne propovijedamo naime sami sebe, nego Krista Isusa kao Gospodina, a sebe kao vaše sluge radi Isusa.