A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:32
te da s radošću dođem k vama po volji Božjoj i da se zajedno s vama okrijepim.