A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:20
A on im reče: “Ja sam. Ne bojte se!”