A A A A A

Stihove dana

Psalmi 106:6
Griješili smo kao oci naši, činili smo nepravdu i činili bezakonje.