English
A A A A A

Stihove dana

1 Ljetopisa 16:10
Hvalite se njegovim svetim imenom! Neka se veseli srce onih koji traže Gospodina!