A A A A A

Stihove dana

1 Ljetopisa 16:11
Tražite Gospodina i njegovu slavu! Tražite vazda njegovo lice!