A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:29
Isus im odgovori: “Ovo je Božje djelo: da vjerujete u onoga koga on posla.”