A A A A A

Stihove dana

Luki 5:18
Ljudi upravo donesoše na nosilima uzeta čovjeka. Pokušavali su ga unijeti u kuću i postaviti pred njega.