Instagram
English
A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:1
Ovo vam pišem, dječice moja, da biste se klonili grijeha. Zgriješi li tko ipak, ima kod Boga zagovornika, Isusa Krista, koji je savršeno pravedan.