A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:11
Trudite se mirno živjeti, baviti se svojim poslom i raditi vlastitim rukama, kako smo vam zapovjedili.