A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 10:30
Jer poznajemo onoga koji je rekao: “Osveta je moja; ja ću vratiti onima koji to zaslužuju.” Rekao je još: “Bog će suditi svojemu narodu.”