A A A A A

Stihove dana

Titu 2:2
Pouči starije muškarce da budu trijezni i razboriti te zdravi u vjeri, ljubavi i strpljivosti.