A A A A A

Stihove dana

Ivanu 10:11
Ja sam dobri pastir. Dobri pastir daje svoj život za ovce.