A A A A A

Stihove dana

Filemonu 1:7
Silno si me razveselio i utješio svojom ljubavlju, dragi brate, jer si okrijepio srca svetih.