A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 10:17
Kao što piše u Svetome pismu: “Ako se tko hvali, neka se hvali jedino time što je Gospodin učinio”.